Qurumların iş saatları

Xidmət növləri:

Xidmətin məzmunu: Vətəndaşlara ovçuluq biletinin verilməsini əhatə edir.
İş rejimi: 09:00 - 18:00
Günlər: Bazar ertəsi - Cümə

Xidmətin məzmunu: Əcnəbilərə və vətəndaşlığı olmayan şəxslərə ov etmək üçün icazənin verilməsini əhatə edir
İş rejimi: 09:00 - 18:00
Günlər: Bazar ertəsi - Cümə

Xidmətin məzmunu:  Xidmət Azərbaycan Respublikasının Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin səlahiyyətlərinə aid edilmiş mal və materialların idxalına və ixracına razılığın verilməsini əhatə edir.
İş rejimi: 09:30 - 18:30
Günlər: Bazar ertəsi - Cümə

Xidmətin məzmunu: Xidmət yaşıllıqların götürülməsi ilə əlaqədar rəyin verilməsi üçün müraciətin və tələb olunan sənədlərin qəbul edilməsindən və nəticəsi barədə istifadəçiyə müvafiq rəyin verilməsindən ibarətdir.
İş rejimi: 09:30 - 18:30
Günlər: Bazar ertəsi - Cümə

Xidmətin məzmunu: Xidmət Milli parklara bilet satışını nəzərdə tutur.
İş rejimi: Real vaxt rejimində

Xidmətin məzmunu: Xidmət dövlət sifarişi, eləcə də hüquqi və fiziki şəxslər tərəfindən Azərbaycan Respublikası ərazisində müxtəliftəyinatlı xəritə və atlasların tərtibatı, nəşri işlərinin həyata keçirilməsi üçün müraciətin və sənədlərin qəbulu qaydalarını müəyyən edir.
İş rejimi: 09:00 - 18:00
Günlər: Bazar ertəsi - Cümə

Xidmətin məzmunu:  Xidmət hüquqi və fiziki şəxslərə meşə fondu torpaqlarının icarəyə verilməsi ilə bağlı razılığın verilməsini əhatə edir.
İş rejimi: 09:00 - 18:00
Günlər: Bazar ertəsi - Cümə

Xidmətin məzmunu: Xidmət atmosfer havasına zərərli maddələrin atılmasına və zərərli fiziki təsirlərə görə icazənin verilməsini əhatə edir.
İş rejimi: 09:00 - 18:00
Günlər: Bazar ertəsi - Cümə
Elektron müraciət: Real vaxt rejimində

Xidmətin məzmunu: Xidmət ehtiyatları təsdiq edilmiş faydalı qazıntı yataqlarının yerləşdiyi dövlət və bələdiyyə mülkiyyətində olan torpaqların mülkiyyətə, istifadəyə və ya icarəyə verilməsinə dair rəyin verilməsini əhatə edir.
İş rejimi: 09:00 - 18:00
Günlər: Bazar ertəsi - Cümə

Xidmətin məzmunu:  Xidmət dövlət sifarişi, eləcə də hüquqi və fiziki şəxslər tərəfindən Azərbaycan Respublikası ərazisində Geodeziya, qravimetriya, fotoqrammetriya, topoqrafiya işlərinin həyata keçirilməsi üçün müraciətin və sənədlərin qəbulu qaydalarını müəyyən edir.
İş rejimi: 09:00 - 18:00
Günlər: Bazar ertəsi - Cümə

Xidmətin məzmunu: Xidmət heyvanların təbii mühitdən görülməsi yolu ilə fiziki və hüquqi şəxslər tərəfindən zooloji kolleksiyaların yaradılmasına və bunların zənginləşdirilməsinə icazə verilməsini əhatə edir.
İş rejimi: 09:00 - 18:00
Günlər: Bazar ertəsi - Cümə

Xidmətin məzmunu: Xidmət mülkiyyət və təşkilati-hüquqi formasından asılı olmayaraq hüquqi və fiziki şəxslər tərəfindən idxal, ixrac, təkrar ixrac və istifadə edilən meteoroloji, hidroloji, okeanoqrafik, aqrometeoroloji cihaz və qurğuların yoxlanılması, attestasiyadan keçirilməsi və sertifikatlaşdırılmasını əhatə edir.
İş rejimi: 09:00 - 18:00
Günlər: Bazar ertəsi - Cümə