Useful Sections
In the Press
Weather forecast for December 14

According to the National Department for Hydrometeorology of the Ministry of Ecology and Natural Resources, In Baku and Absheron peninsula, On December ...

The staff of the Ministry of Ecology and Natural Resources pays tribute to national leader Heydar Aliyev

A new memorial corner to national leader Heydar Aliyev was created in the administrative building of the Ministry of Ecology and Natural Resources. There ...

Weather forecast for December 13

According to the National Department for Hydrometeorology of the Ministry of Ecology and Natural Resources, In Baku and Absheron peninsula, On December ...

16 December 2018 tarixində Bakı şəhərində atmosfer havasının gözlənilən çirklənmə vəziyyətinin proqnozu və ötən günün faktiki məlumatı

Relation of maximum turbidity to admissible turbidity level
Ingredients - Dust Sulphur oxide Carbon monoxide Nitric oxide Soot
Admissible turbidity level (mg/m3) - 0.15 0.05 3 0.04 0.05
Baku P: 0.1-0.2 0.030-0.035 2.1-2.2 0.05-0.06 0.01-0.02
F: 0.0 0.031 2.1 0.05 0.01

*Qeyd: P-Prognoz

            F-Ötən gün ərzində faktiki çirklənmə vəziyyətini əks
            etdirir.

15 December 2018 Controlled situation of radiation condition of natural climate in Baku (mkr/hour)

Region Background level Factual condition
Baku-Absheron 6-18 9-10