Saytın Xəritəsi

Strukturu

 • Direktor
  • Kadrlar və kargüzarlıq sektoru
  • Mühasibat uçotu sektoru
  • Ətraf Mühitin Mühafizəsi üzrə Dövlət Fonduna daxil olmaların təşkili və hüququ təminatı sektoru
  • Ətraf Mühitin Mühafizəsinin təşkili və təhlili sektoru
  • Ətraf Mühitin Mühafizəsinə və Təbii ehtiyatlara dair qanunvericiliyin icrasına nəzarət sektoru
  • Yerüstü su ehtiyatlarının mühafizəsi sektoru
  • Təhlükəli tullantılar sektoru
  • Torpaq ehtiyatlarının mühafizəsi sektoru
  • Növbətçi sektoru
  • Atmosfer havasının mühafizəsi sektoru
  • Ərazi ekologiya şöbələri
  • Bakı departamenti
  • Ərazi ekologiya idarələri