Faydalı Bölmələr

Görülən işlər

2017-ci il ərzində Ətraf Mühit üzrə Milli Monitorinq Departamenti

tərəfindən görülmüş işlər

 

İl ərzində atmosfer havası, yağıntılar, torpaq, səth suları, o cümlədən ətraf mühitin radioaktiv çirklənməsi üzrə monitorinq fəaliyyəti davam etdirilib, antropogen təsirlər nəticəsində ətraf mühitdə gedən proseslərin qiymətləndirilməsi və proqnozlaşdırılması, həmçinin ətraf mühitin vəziyyətinə dair məlumat bazasının yaradılması həyata keçirilib, operativ və rejim məlumatları hazırlanaraq onların yayımlanması təmin edilib.

Atmosfer havasının çirklənməsinin monitorinqi ölkənin 7 iri sənaye şəhərində - Bakı, Sumqayıt, Gəncə, Mingəçevir, Naxçıvan, Lənkəran və Şəkidə yerləşən 25 müşahidə məntəqəsində aparılıb. Bu şəhərlərdə atmosfer havasının fon tərkibi və hər bir şəhərin spesifik zərərli maddələri üzrə 2017-ci il ərzində 93099 nümunə götürülüb və həmin nümunələr üzərində 17 adda çirkləndirici üzrə 94798 analiz aparılıb. Qeyd olunan şəhərlərdə yüksək çirklənmə halları qeydə alınmayıb. Atmosfer havasının çirklənmə səviyyəsinə dair 242 sayda “Atmosfer havasının çirklənmə səviyyəsi və təbii mühitin radiasiya şəraiti haqqında” gündəlik bülletenlər hazırlanaraq aidiyyəti üzrə dövlət orqanlarına çatdırılıb.

Atmosfer yağıntılarının kimyəvi tərkibinin monitorinqi ölkənin 6 bölgəsində - Abşeron yarımadası, Kür-Araz ovalığı, Kiçik Qafqaz, Böyük Qafqazın şimal-şərq, cənub yamacı və Lənkəran zonasında 23 məntəqədə 11 göstərici üzrə aparılıb. 2017-ci il ərzində götürülmüş 249 yağıntı (yağış, qar) nümunəsi üzərində 2739 kimyəvi analiz aparılıb.

Səth sularının çirklənməsinin monitorinqi 42 su obyekti üzrə (27 çay, 4 sututarı, 1 liman, 10 göl) 58 müşahidə məntəqəsində aparılıb. Götürülmüş 437 su nümunəsi üzərində 7475 analiz aparılıb və su obyektlərində ekstremal və yüksək çirklənmə halları qeydə alınmayıb. Monitorinqin nəticələri əsasında 36 sayda “Kür və Araz transsərhəd çaylarının çirklənmə vəziyyəti haqqında 10 günlük hidrokimyəvi”, 12 sayda “Yerüstü su obyektləri haqqında aylıq hidrokimyəvi” bülletenlər hazırlanaraq aidiyyəti dövlət orqanlarına çatdırılıb.

Torpaqların fon tərkibinin, neft məhsulları, pestisidlər və ağır metallarla çirklənməsinin öyrənilməsi məqsədi ilə aparılan monitorinqlər davam etdirilib, il ərzində götürülmüş 261 torpaq nümunəsi üzərində 2472 kimyəvi analiz yerinə yetirilib. 

Ətraf mühitin radiasiya fonu üzrə gündəlik müşahidələr ölkənin bütün bölgələrini əhatə etməklə, gündə 3 dəfə 35 məntəqədə aparılıb. Aparılmış ölçmələrin nəticələrinə əsasən 242 sayda gündəlik bülletenlər hazırlanaraq aidiyyəti üzrə dövlət orqanlarına çatdırılıb və məlumatlar gündəlik olaraq Nazirliyin İnternet saytında yerləşdirilib. Atmosfer aerozollarının b-radioaktivliyi üzərində müşahidələr Bakı, Sumqayıt, Gəncə, Lənkəran, Şəki, Zaqatala, Quba, Naxçıvan, Ağcabədi, Ağstafa və Neft Daşlarından götürülüb 3770 planşet nümunələrində Cs137, K40, Sr90 radionuklidləri üzrə 11 310 analiz aparılıb və həmin nümunələrdə radionuklidlər aşkar edilməyib. Transsərhəd ərazilərdə (Qazax, Sədərək (Naxçıvan MR), Beyləqan, Astara, Quba rayonları və Pirallahı adası) radiasiya fonu üzrə avtomatlaşdırılmış monitorinq nəzarəti sistemi təlimata uyğun olaraq 2017-ci ilin fevral ayında istehsalçı şirkətin mütəxəssisləri tərəfindən kalibrasiya edilib. Hazırda avtomatlaşdırılmış monitorinq nəzarəti sistemi üzrə məlumatlar hər yarım saatdan bir Nazirliyin Ətraf Mühit üzrə Milli Monitorinq Departamentinə və eyni zamanda Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Böhran Vəziyyətlərdə İdarəetmə Mərkəzinə ötürülür.